Bistand til flyktninger i Melhus kommune

Nå ventes det at det kommer mange flyktninger til Melhus kommune. For at de skal bli tatt godt imot og trives i Melhus, vil vi trenge at innbyggere og frivillige bryr seg og hjelper til.

Hvordan bidra?
De som ønsker å bidra som frivillig kan søke opp gruppa Bistand til flyktninger i Melhus i appen Nyby.
Der vil Frivilligsentralen og Flyktningetjenesten legge ut forskjellige typer forespørsler som angår hjelp til flyktninger.
Man kan også ta kontakt med frivilligsentralen på epost frivilligsentralen@melhus.kommune.no, eller melde seg til å bidra på hjemmesida vår, eller på tlf 90278305. 

Hva ønsker vi frivillige til?
Til å begynne med er vi på jakt etter frivillige som kan hjelpe til med å ta mot klær og utstyr og sortere dette, slik at flyktningene kan komme og å hente det de trenger etter behov.
Det kan også bli behov for bærehjelp når flyktningene skal inn i bolig osv.
Etter hvert vil det bli naturlig å legge ut andre typer forespørsler som å hjelpe til på aktiviteter for flyktninger, ta en kopp kaffe, gå en tur+++.

Innsamling av klær og utstyr: TORSDAG 31.mars kl 15.00-18.00.
Når det gjelder klær og utstyr, vil dette bli tatt i mot på bestemte dager som vil bli annonsert både her på hjemmesiden til Frivilligsentralen og på facebooksiden vår. Det kan da leveres i de tidligere lokalene til Gullkornet Bruktbutikk, i Pottenvegen 3.
Klær og utstyr MÅ VÆRE RENE OG PENE. Dette skal være ting du kunne brukt selv, men som du likevel har til overs. Vi tar i første omgang klær. Vi kan også ta imot leker, bilstoler og barnevogner, men det vil kunne bli en inntaksstopp på slikt utstyr hvis vi ser at vi har et godt utvalg.
Første dag med klesinnsamling blir TORSDAG 31.MARS kl  15.00-18.00. Frivillige fra Melhus Røde Kors Omsorg og Saniteten vil være tilstede og ta imot det som blir innlevert.

La oss alle sammen bidra slik at flyktningene som kommer til Melhus opplever det trygt og godt å komme hit.
 

2022 © Melhus frivilligsentral