Øvelseskjøring

Kan du tenke deg å hjelpe andre med øvelseskjøring? Vi får stadig henvendelser fra både Voksenopplæringen og privatpersoner som ønsker seg frivillige som kan være med på øvelseskjøring. De aller fleste som spør om hjelp er godt i gang med kjøreopplæring hos en trafikkskole, men trenger mengdetrening i trafikken.

For å kunne bidra med øvelseskjøring må du som frivillig være over 25 år og ha hatt førerkort sammenhengende i 5 år.
De som ønsker hjelp må ha tatt trafikalt grunnkurs, og ha med bevis for å gjennomført kurset samt legitimasjon når dere er ute å kjører.
Hvis den som ønsker hjelp er over 25 år, er man fritatt fra deler av trafikalt grunnkurs, og kan kjøre øvelseskjøre uten kurset. Legitimasjon må være med som bevis på at du er over 25 år.
Det beste er at den som ønsker hjelp, stiller med bil selv. Men mange har ikke mulighet til det. Hvis den frivillige da kan tenke seg å stille med egen bil, må den som øvelseskjører dekke drivstoffutgiften og evtentuelt slitasje på bruk av bil. Frivilligsentralen foreslår at dere bruker statens satser for kjøregodtgjørelse (4,03kr pr km i 2020). 

2022 © Melhus frivilligsentral