Bistand til flyktninger

Mange flyktninger vil nå komme til Melhus. Vi trenger frivillige som kan bidra til at flyktningene har det de trenger av klær og utstyr, og som kan være med å bidra til at de vil trives her.

Meld deg som frivillig via våre sider, så tar vi kontakt med deg for å høre hva du vil bidra med mot denne målgruppen.
Man kan også laste ned appen Nyby, og søke opp og melde seg inn i gruppa  Bistand til flyktninger i Melhus. Der vil det bli lagt ut behov fra både Flyktningetjenesten og Frivilligsentralen.
Vi kan trenge hjelp til å sortere klær og utstyr som kommer inn, det kan bli snakk om bærehjelp i forbindelse med innflytting i bolig, og etter hvert bidra på aktiviteter for flyktningene, samt gå en tur, ta kopp kaffe +++. 


2022 © Melhus frivilligsentral