Bydelsmødre

Nå er vi i gang med å utdanne Bydelsmødre i Melhus!

Etter et flott initiativ fra Melhus Røde Kors Omsorg, er vi nå i gang med å etablere Bydelsmødre i Melhus.
Bydelsmødre er en ideell organisasjon basert på frivillig arbeid. Så langt er det etablert frivillige Bydelsmødre-grupper i seks bydeler i Oslo og i fire kommuner. De etablerer stadig nye grupper, og nå er det Melhus kommune sin tur.
Bydelsmødre er frivillige kvinner, primært med etnisk minoritetsbakgrunn, som går gjennom et opplæringsprogram om temaer som foreldre, arbeid og helse. Etter fullført opplæring går de ut som synlige og trygge brobyggere mellom det offentlige og sine lokalsamfunn. 

Ingrid Stensby fra Flyktningetjenesten er prosjektleder for prosjektet, og sammen med Melhus Røde Kors Omsorg har de nå intervjuet aktuelle kvinner, og 12 stykker er nå klare for å gå gjennom opplæringsprogrammet.
Opplæringsprogrammet foregår på onsdag ettermiddag i Frivilligsentralen sine lokaler på Kroa frem mot sommeren.
Vi gleder oss til å høre hva kvinnene synes om opplæringsprogrammet, og ikke minst til hva Bydelsmødre Melhus kan gjøre for lokalsamfunnet i framtiden!

Vil du vite mer om prosjektet? Ta kontakt med Ingrid Stensby ved Flyktningetjenesten, tlf 995 31 602, eller Marit Sognli Gladsø fra Melhus Røde Kors Omsorg, tlf 415 62 558. Du kan også sjekke ut Bydelsmødre sine nettsider her  

2022 © Melhus frivilligsentral