Kroa Kafé

Kroa Kafe har åpen mandag, tirsdag og torsdag fra kl 10.00 til kl 15.30. Hver tirsdag og torsdag serverer vi middag, noe som har blitt veldig populært.

Kroa Kafe har åpen mandag, tirsdag og torsdag fra kl 10.00 til kl 15.30.
Hver tirsdag og torsdag serverer vi middag, noe som har blitt veldig populært.

Kroa Kafe driftes av en ansatt i 50%stilling, samt flere frivillige som ønsker å bidra med kjøkkenarbeid og servering.
Vi har også personer på arbeidstrening/arbeidspraksis, samt at vi sier oss villig til å ta imot personer som trenger språkpraksis så fremt vi har mulighet til det.

Vi får ofte henvendelser om Kroa Kafe har mulighet for å stå for mat ved minnesamvær og andre selskaper ved Kroa. Hver henvendelse blir vurdert opp i mot tid og ressurser vi har tilgjengelig.
Det er også mulighet til å bestille mat til møter, både på og utenfor Kroa.

Kontaktperson Kroa Kafe: Irene Løvseth, tlf 450 55 987

Velkommen innom Kroa Kafe!!

2022 © Melhus frivilligsentral