Matombringing

Frivillige kjører ut varm mat fra de tre sykehjemmene i kommunen til hjemmeboende som ikke er i stand til å lage seg varm mat selv.

Det kjøres ut mat mandag-onsdag-fredag for distriktene Nedre Melhus og Hølonda. På Horg er det litt varierende dager ut fra hvilken rute man kjører. De aller fleste matkjørerne er i en turnus hvor de kjører ut mat hver 4.uke, men enkelte ganger kan det blir oftere hvis det trengs vikarer. De frivillige bruker sine egne biler, og får kjøregodtgjørelse tilsvarende statens satser for kjøringen.

Har du lyst til å være matkjører? Ta kontakt med frivilligsentralen. 

2022 © Melhus frivilligsentral