Sagauka

Sagauka er en årlig kulturhistorisk festival som belyser Melhus sin unike tilstedeværelse i sagalitteraturen. Gjennom kunnskapsformidling, kulturopplevelser, folkeliv og samfunnsaktuelle debatter ser vi på ulike tema både i historisk lys og nåtidens perspektiv. Sagauka arrangeres i samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor.

Sagauka 2021 har temaet "Fra jord til bord" og arrangeres 1.-6.juni.
Se her for mer informasjon om årets festivalprogram.

Også i år er det behov for frivillige.
Det er behov for hjelp til å transportere musikere/utøvere,  hjelp for å ivareta smittevern, og filming av arrangementer (bruk av mobil).
Hvis noe av dette høres interessant ut tar du kontakt med frivilligsentralen eller leder for festivalen, Anne Sørtømme (anne.sortomme@melhus.kommune.no), for å melde deg som frivillig.

2022 © Melhus frivilligsentral