Aktivitetsvenn

Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker, samtidig som du gir en med demens flere gode dager og gode opplevelser.

En aktivitetsvenn er en frivillig som gjør aktiviteter sammen med en som har demens. Aktivitetsvennen og personen med demens kobles sammen på bakgrunn av felles interesser, og møtes minst to ganger i måneden og gjør ting sammen som de liker. Det kan være alt fra å gå på tur, gå på teater eller kafe, til å bare møtes for en kopp kaffe og en prat. 

I Melhus kommune samarbeider Gauldal Demensforening, Frivilligsentralen og Hukommelsesteamet om dette tilbudet. Vi arrangerer kurs når det er behov, og legger til rette for at nødvendige kurs også kan gjennomføres på nett. 

For å lese mer om aktivitetsvenn kan du gå inn på nasjonalforeningen for folkehelse sine nettsider. link

Er du interessert i å bli aktivitetsvenn, eller trenger du en aktivitetsvenn selv? Ta kontakt med oss på Frivilligsentralen. 

2022 © Melhus frivilligsentral